en

Nové prostory CCEA v ulici Karolíny Světlé 31

Nové prostory CCEA

Centrum pro středoevropskou architekturu získalo koncem roku 2008 do dlouhodobého pronájmu krásné, leč v současnosti neobyvatelné prostory v ulici Karolíny Světlé v Praze 1. Po nutné rekonstrukci chceme v těchto prostorech vybudovat centrum moderní architektury v němž budeme organizovat přednášky, semináře, výstavy či dílny a touto cestou přibližovat moderní architekturu a urbanismus široké veřejnosti a tím přispívat ke zvýšení její schopnosti číst městský prostor, kriticky hodnotit nové projekty, záměry a vize a pozitivně tak ovlivňovat podobu a především kvalitu veřejného prostoru.

Informace, procházky

Informační centrum bude orientováno na veškeré zájemce o současnou architekturu, kteří zde budou moci denně získat informace o moderních pražských budovách a také o současném architektonickém a stavebním dění v hlavním městě, v neposlední řadě se zde dozví vše o realizovaných a připravovaných projektech CCEA. Na základě zmapování moderní pražské architektury připravíme vycházkové okruhy, které zájemcům o architektonické vycházky Prahou doporučíme a poskytneme k nim informační materiály.

Vzdělávání, učení, hraní

Koncepčním záměrem CCEA je přesunout těžiště činnosti směrem ke vzdělávání a architektonické osvětě. Dosavadní přednášková a diskusní praxe bude rozšířena o vzdělávací program pro střední školy navazující na „Memorandum o holistickém a kontinuálním vzdělávání v oblasti architektury“ podepsaném mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou komorou architektů. Nové centrum umožní organizovat všechny tyto akce ve vlastních prostorech, což bude mít pozitivní dopady na kvalitu vzdělávání, jeho organizaci i na hospodaření CCEA.

Výstavy, rezidenční pobyty

V nových prostorech bude dále umístěna knihovna CCEA, která je tvořena několika sty převážně zahraničními svazky a která bude konečně díky novému umístění přístupná všem zájemcům o zapůjčení. Zároveň hodláme prostory v ulici Karoliny Světlé využít k prezentaci díla výtvarných umělců, kteří přijedou do Prahy na residenční pobyty. To přispěje k naplnění jedné ze základních vizí a idejí CCEA, kterou je interdisciplinarita, výzkum a deskripce vztahu architektury a dalších oborů lidské činnosti.

Výzkum a teorie

Dalším pilířem naší činnosti je výzkumná a teoretická práce, ve které se zaměřujeme na sledování interakce a prolínání architektury s jinými uměleckými a vědními obory. Nové prostory poskytnou zázemí jak pro vlastní výzkumnou činnost, tak pro její organizaci a prezentaci jejích výstupů v podobě výstav, diskusí či workshopů.  Těžištěm výzkumné činnosti je v současnosti projekt Urbanity dvacet let poté, ve kterém chceme popsat a interpretovat změny kterými prošly metropole středoevropských států v posledních 20 letech. Druhým v současnosti probíhajícím projektem je tvorba katalogu budov z let 1990 – 2005 postavených v Praze 1.  V příštích letech pak odstartujeme projekty Prager – Schlup, ve kterém chceme porovnat podmínky k architektonické činnosti ve Švýcarsku a ČSSR šedesátých let.   Všem těmto projektům poskytnou nové prostory zázemí, bez kterého by byla jejic realizace nemyslitelná.

Akce pořádané v nových prostorech CCEA

Architecture research studio

Společný projekt s Ateliérem architektury III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Nejbližší program
18.11.2010 Jean luc godard --> le mepris
25.11.2010 alex proyas --> dark city
02.12.2010 florian riegel --> holdin still
                   werner herzog --> encounters at the end of the world
09.12.2010 nathaniel kahn --> holdin still
16.12.2010 koolhaas --> houselife

Minulé akce pořádané v nových prostorech CCEA

22. července 2010 proběhla v prostorech CCEA v ulici Karolíny Světlé letně odlehčená kulturní akce pořádaná Centre for Central European Architecture (CCEA) ve spolupráci s občanským sdružením P.O.L.E. a Matějem Smetanou. Letní Kulturní Slet byl otevřenou kulturní událostí zahrnující čtení, performance a hudební vystoupení.
P.O.L.E. je mladé občanské sdružení věnující se stimulaci inovativních kulturních a vzdělávacích projektu v translokálním měřítku, s orientací na střední a východní Evropu. Zakládajícími členy jsou Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, v letošním roce nominovaní na cenu Jindřicha Chalupeckého.
1. prosince 2009 od 18.00 hod proběhla vernisáž výstavy
„Rozpálené archetypy“ výtvarníka Tomáše Džadoně, která se uskutečnila při příležitosti Tomášovy residence v CCEA.
Kurátor výstavy: Yvette Vašourková, Lenka Lednická
Výstava trvala do 15. 2. 2010.