en

Zaměření

Centre for Central European Architecture - CCEA

prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

CCEA se zaměřuje na

- současnou architekturu ve střední Evropě

- teorii středoevropské architektury

- rozvoj středoevropských měst

- interdisciplinární projekty, vnímání architektury v širším kontextu

- vzdělávání v oboru architektura, urbanizmus a životní prostředí

CCEA nabízí

- místo pro střetnutí, pro diskuzi, výměnu názorů, zkušeností, idejí a vizí.

- přednášky, výzkum, výstavy, diskuze, workshopy

- výzkumné projekty ze středoevropského prostoru ve vztahu ke globálnímu světu

- knihovnu s vybranými odbornými publikacemi a periodiky

 

CCEA je nezisková organizace, občanské sdružení založené v roce 2001.
Ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná.