en

Prohlídky PrahouProhlídky po pražské moderní architektuře

Centrum pro současnou středoevropskou architekturu připravilo cyklus odborných prohlídek po Praze.Vyberte si jednu z následujících prohlídek
nebo Vám můžeme sestavit trasu dle Vašeho přání.Cena dohodou dle rozsahu trasy a velikosti skupiny.
Jazyk výkladu : čeština, angličtina

Kontaktujte Yvette Vašourkovou, vasourkova@ccea.cz, +420 222 222 521
Pražské pasáže

doba prohlídky : 3 hodiny / doprava : pěšky

Pasáže, průchody a podchody ale i jiné skuliny v uliční síti města jsou unikátní prostory schované v pražské městské struktuře a lákají návštěvníka k dalšímu objevování. V minulosti byly pasáže významnými centry kulturního dění. Byly a stále jsou předprostorem, vstupní halou do rozmanitých aktivit skrytých v útrobách domů. Jsou součástí luxusních, velkorysých paláců, které svůj boom zažívaly ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Za zmínku jistě stojí pasáž v paláci Lucerna, nebo pasáž v Koruně, Světozor a další. Nelze opomenout, že tradice pražských pasáží přitom sahá již do 14. století.


Významné poválečné stavby v centru Prahy

doba prohlídky : 3 hodiny / doprava : pěšky

Politické dění minulé doby se výrazně projevilo na dnešním obrazu města. Doba cenzury a ústupků byla i nekompromisní k roli architekta. I přes negativní prostředí a velmi napjatou atmosféru, ve které vyrůstala generace našich dědů a rodičů vznikla výrazná architektonická díla. Jmenujme např. hotel Jalta na Václavském náměstí (Antonín Tenzer) představující dobu socialistického realismu nebo architektonické experimenty 60.- 70. let budovu Federálního shromáždění (Karel Prager), či obchodní dům Kotva (Věra a Vladimír Machoninovi).

Rekonverze

doba prohlídky : 4 hodiny / doprava : pěšky + MHD

Stejně jak nová výstavba pro Prahu, je podstatná i přestavba existujících staveb a jejich podřizování novým potřebám. Vznikají tak nové formy využívání objektů historického i industriálního dědictví. Ve většině případů se jedná zejména o průmyslové výrobní haly (Corso Karlín), kotelna (Claudio Silvestriny), pivovary (Holešovice/ A7 Arena), čistička odpadních vod (Bubeneč/ Eco museum) , transformační stanice (Edisonova transformační stanice/ Lábus) apod. Ale i církevní objekty – kostel ( Pražská křižovatka), které jsou rekonstruovány pro bydlení, administrativní, komerční či kulturní účely. Tyto prostory mají nenahraditelnou atmosféru a ducha místa. Když se spojí s kvalitní přestavbou, vznikají tak jedinečná díla.

Urbánní celky 20. století

doba prohlídky : 5 hodiny / doprava : autobus

Do druhé pol. 19. století si město pražské prakticky vystačilo s urbanistickou strukturou, jehož velkorysou koncepci definoval ve 14. století Karel IV. Díky technologickým invencím a rostoucímu počtu obyvatel si doba žádala novou výstavbu a expanzi. Vznikaly tak nové čtvrtě, nová sídliště a zahušťovala se zástavba. Politické, sociální i hospodářské podmínky se projevily samozřejmě i ve výstavbě. Ukázkou racionálního navrhování se stala např. ve 20. letech kolonie Baba v Dejvicích. Začátkem 20. století se projevovaly i koncepce velkoměst, z nichž jediným příkladem u nás jsou právě pražské Dejvice dle návrhu Antonína Engla.

Po II. světové válce s nástupem komunistické strany k moci se uplatňoval ideál kolektivizace i ve výstavbě. Výsledkem jsou ojedinělá, prefabrikovaná sídliště nejenom v České republice ale i v celé Východní Evropě. I přes některé negativní dopady a převážně technickou nedokonalost těchto šedých paneláků, existují u nás i ta sídliště (Ládví, Ďáblice), která jsou racionálně promyšleným komplexem, uplatňující principy urbánního plánování ale i zahrnující další zařízení – kulturní, vzdělávací, apod.

Po revoluci se rovněž setkáváme s rozsáhlejšími celky bytové výstavby. Jistě by byla škoda nezmínit např. komplex Central Park Praha na Žižkově (ateliér A69). Rezidenční projekt v blízkosti samotného centra Prahy nabízí luxusní bydlení s mimořádně vysokým uživatelským standardem. Není pochyb o tom, že právě architektům z A69 byla udělena cena Grand Prix 2010 v kategorii novostavba.

Pražský hrad – proměny moderní doby

doba prohlídky : 2 hodiny / doprava : pěšky

Pražský hrad je architektonickou dominantou města, výrazným konglomerátem historických a architektonických vrstev reflektujících deset století vývoje architektury i politickou situaci, v níž tyto vrstvy vznikaly. Pražský hrad je v tomto smyslu zrcadlem politických změn.

Prohlídka se zaměřuje na architekturu Pražského hradu jako celku se zvláštním důrazem na architektonické intervence 20. století – od intenzivních aktivit slovinského architekta Josipa Plečnika až po zásahy z porevolučního demokratického období, jimiž jsou Průchod valem Pražského hradu (Josef Pleskot), Oranžerie (Eva Jiřičná), Rekonstrukce bývalého ústavu šlechtičen (DaM).

Plečnik, současník Jana Kotěry, Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose provedl na Pražském hradě řadu rekonstrukcí a adaptací, jimiž výrazně změnil charakter hradních interiérů, nádvoří a zahrad.

Nový Smíchov – revitalizace jádra pražské části Smíchov

doba prohlídky : 2 hodiny / doprava : pěšky

Architektonická aktivita, která v devadesátých letech zasáhla průmyslovou část pražského Smíchova je příkladem promyšlené architektonické koncepce s pozitivním výsledkem. „Mrtvá“ industriální část se proměnila k nepoznání a významně ožila. Od Zlatého Anděla navrženého Jeanem Nouvelem, jenž je po Tančícím domě (Gehry – Milunić) druhou výraznou realizací od světového architekta na území Prahy, procházejí účastníci exkurze novými veřejnými prostory (D3A ), seznamují se s rekonstrukcí a dostavbou synagogy (Znamení čtyř) a s realizací Veslařského klubu umístněného v exponované části na náplavce pražského nábřeží na Smíchově (ADR).